2 februari 2017

Welke positie team leidinggevende?

Op welke positie zet het team de leidinggevende?
22-02-16

Soms hoor je leidinggevenden zeggen: ‘ik ben wel de leidinggevende van het team, maar eigenlijk ben ik gewoon een collega’. Weer andere leidinggevenden hoor je zeggen: ‘ik vind het prettig om wat gepaste afstand te houden tot mijn team’. Maar veel belangrijker is: waar zet het team de leidinggevende!?

Afhankelijk van je acties als leidinggevende ondervind je soms ook weerstand vanuit het team. Deze weerstand is voelbaar in je lijf. Soms kun je ook gaan twijfelen: ‘Hoor je als leidinggevende nog wel bij het team?’.  De mate waarin jij als leidinggevende dit gevoel kunt hanteren, bepaalt voor een groot deel hoe succesvol je bent. Afhankelijk van je acties geeft het team je namelijk steeds een bepaalde positie.
Positie 1: Je bent er één van ons.
Eén van je medewerkers is vijfentwintig jaar in dienst en je hebt een receptie georganiseerd. Je hebt als leidinggevende alle collega’s netjes uitgenodigd, een mooie ruimte gereserveerd en gezorgd voor koffie met gebak. Aan het begin van de receptie open je met een speech. Alle aanwezigen horen aan je speech dat je er veel werk van hebt gemaakt. Dit is een speech met veel details uit het verleden en veel waardering voor de jubilaris. Je merkt tijdens de speech dat iedereen aandachtig luistert.  Na afloop krijg je mooie complimenten van het team. Ze geven je het gevoel: ‘jij bent er één van ons’. Op dat moment sta je als leidinggevende midden in het team.
Positie 2: We zetten je aan de rand van het team
Eén van je beste medewerkers heeft een forse fout gemaakt met grote impact op één van de belangrijkste klanten. Tijdens het interne onderzoek blijkt dat de medewerker nalatig heeft gehandeld. Een voorgeschreven controle blijkt niet consequent te zijn uitgevoerd waardoor de fout te laat is opgemerkt. Voor jou als leidinggevende is dit onacceptabel en de medewerker krijgt hiervoor een schriftelijke waarschuwing. Als je even later de koffieruimte van het team binnenloopt stopt het gesprek en voel je de spanning. Het team vindt jouw aanpak als leidinggevende te ver gaan en laat dat op deze manier merken. Ze geven je het gevoel: ‘je staat als leidinggevende aan de rand van het team’.
Positie 3: We zetten je buiten het team
Eén van je medewerkers loopt er de kantjes vanaf en draagt minimaal bij in het team. Dit tot ergernis van de overige teamleden. Regelmatig klagen de teamleden over deze medewerker. Er zijn zelfs teamleden die je vragen om afscheid te nemen van dit teamlid. Als leidinggevende volg je een zorgvuldig proces waarbij deze medewerker een duidelijke boodschap ontvangt en kansen ter verbetering krijgt. Helaas leidt dit niet tot verbetering en je neemt samen met P&O afscheid van deze medewerker. Zodra dit bekend is, ontstaat er toch commotie in het team, het lijkt wel of ze zich tegen je keren. Het team trekt de conclusie; wat met hem kan gebeuren kan ook met ons gebeuren. Een aantal weken later hoor je dat het team zonder jou uit te nodigen, een uitje heeft georganiseerd. Het team ziet jou even niet meer zitten als leidinggevende en zet je gevoelsmatig buiten het team.

 

Als je deze drie posities als leidinggevende niet goed kunt hanteren, is dat op dit moment niet zo heel erg. Het is echter wel belangrijk dat je jezelf hierin gaat ontwikkelen. Alle drie de situaties komen namelijk voor en dien je als leidinggevende aan te pakken. Een leidinggevende die deze drie emotionele posities niet kan hanteren kan eigenlijk geen volwaardige leidinggevende zijn. Een leidinggevende die onvoldoende confronteert en geen duidelijke grenzen stelt, creëert namelijk een gedoogbeleid en uiteindelijk een team dat niet groeit.
Voor meer informatie zie de website

Terug naar overzicht ➜

Laatste nieuwsVeranderingen die b(ek)lijven in organisaties

P3RSONAL werk vraaggestuurd aan leiderschaps- en organisatieontwikkeling. De volgende vragen komen met regelmaat voor: Hoe kunnen we de resultaatgerichtheid van de organisatie verder verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de sfeer? Hoe zetten we het middenkader zodanig in positie dat ze meer verantwoordelijkheid nemen? Hoe doorbreken we de klaagcultuur en creëren we energie […]

Lees verder ➜

Elkaar fysiek of op afstand ontmoeten?

Na een mooi eerste kwartaal voelt ook P3RSONAL de effecten van de pandemie. Vanuit de diverse contacten in ons netwerk, merkte we hoe iedereen druk was met het invulling geven aan de RIVM richtlijnen, in hun organisatie. Dat was ook de reden dat we de afgelopen tijd even niet het contact hebben gezocht. Inmiddels krijgen […]

Lees verder ➜

Observeren teamoverleg

Het observeren van teamoverleg in organisaties is bij uitstek geschikt om inzicht te krijgen in de dynamiek die zich afspeelt in teams en organisaties. In het hier en nu worden de patronen in teams en organisaties pas echt zichtbaar en voelbaar. Observeren doe je door gedetailleerd waar te nemen zonder oordeel. Op die manier krijg […]

Lees verder ➜
.