24 februari 2021

Veranderingen die b(ek)lijven in organisaties

P3RSONAL werk vraaggestuurd aan leiderschaps- en organisatieontwikkeling.

De volgende vragen komen met regelmaat voor:

  • Hoe kunnen we de resultaatgerichtheid van de organisatie verder verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de sfeer?
  • Hoe zetten we het middenkader zodanig in positie dat ze meer verantwoordelijkheid nemen?
  • Hoe doorbreken we de klaagcultuur en creëren we energie in de organisatie?
  • Hoe doorbreken we de ‘eilandjes’ in de organisatie en creëren we een cultuur waarin afdelingen optimaal samenwerken?
  • Hoe creëren we meer vertrouwen in de organisatie?
  • Hoe verkleinen we de afstand en maken we beter verbinding tussen het management, het middenkader en de werkvloer?

In geen enkele organisatie zijn dit soort vraagstukken hetzelfde, de aanpak is dan ook altijd maatwerk. Hoe taaier het vraagstuk, hoe meer belang er is om dit van binnenuit de organisatie (incompany) aan te pakken. In de dynamiek van de organisatie, zijn de processen en gedragingen in de bovenstroom zichtbaar en wordt in wisselwerking, de onderstroom voelbaar.

Een incompany-traject heeft twee grote voordelen:

  • Door als organisatiecoach aanwezig te zijn in de organisatie, krijgen leidinggevenden een duidelijk beeld van de patronen en dynamieken die in de organisatie aanwezig zijn. Het geeft een andere inkijk in hoe het organisatiesysteem werkt in de werkelijkheid van alle dag. De patronen en dynamieken in de organisatie bepalen welke interventies nodig zijn om een blijvende verandering in gang te zetten.
  • Programma sluit volledig aan op de ontwikkelingsfase en de werkelijkheidsproblemen in de organisatie.

Organisatieontwikkeling

Bij iedere vraagstelling over leiderschaps- en organisatieontwikkeling onderzoeken we wat de invloed is van het organisatiesysteem op deze vraagstelling. Door te kijken naar het complete organisatiesysteem ontstaat er een duidelijker beeld wat er onder de vraagstelling zit. Veelal gaat de vraagstelling over de symptomen in de organisatie en blijft de werkelijke oorzaak buiten beeld.

Aanpak

Gedurende de opdracht zijn wij in de organisatie aanwezig. We kijken mee op de werkvloer, schuiven aan bij overleggen, bevragen leidinggevenden, HR-businesspartners en directieleden. Op deze manier verkennen wij zonder oordeel de organisatie en ontstaat er een duidelijk beeld van hoe het organisatiesysteem in werkelijkheid functioneert. De werkelijkheidsanalyse vormt de basis, het vertrekpunt voor de verandering.

Wij organiseren en faciliteren korte workshops, om samen met de leidinggevenden de patronen die ons opvallen in de organisatie, te analyseren en te duiden. Bij de start van het veranderingsproces sluiten wij zo aan op wat er speelt in de organisatie.

Onze vraaggerichte aanpak zet medewerkers aan het denken over wat ze willen bereiken en op welke manier. Medewerkers geven zo zelf sturing aan hun eigen proces. Door deze aanpak voelen medewerkers zich gezien en gehoord en leveren op deze manier een waardevolle bijdrage aan de verbeterthema’s.

Onze rol is het coachen van leidinggevenden en het faciliteren van het proces, waarin leidinggevenden hun medewerkers coachen. Vanuit de theorie over leiderschap, gedrag en veranderkunde leren leidinggevenden welke interventies nodig zijn om tot verandering te komen. Zo blijft het eigenaarschap van het veranderproces in de lijn wat zorgt voor borging.

Zie voor meer informatie LinkedIn en Springest en www.P3RSONAL.nl

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen, we maken graag een afspraak Ruud@p3rsonal.nl (06-29074978)

Terug naar overzicht ➜

Laatste nieuwsElkaar fysiek of op afstand ontmoeten?

Na een mooi eerste kwartaal voelt ook P3RSONAL de effecten van de pandemie. Vanuit de diverse contacten in ons netwerk, merkte we hoe iedereen druk was met het invulling geven aan de RIVM richtlijnen, in hun organisatie. Dat was ook de reden dat we de afgelopen tijd even niet het contact hebben gezocht. Inmiddels krijgen […]

Lees verder ➜

Observeren teamoverleg

Het observeren van teamoverleg in organisaties is bij uitstek geschikt om inzicht te krijgen in de dynamiek die zich afspeelt in teams en organisaties. In het hier en nu worden de patronen in teams en organisaties pas echt zichtbaar en voelbaar. Observeren doe je door gedetailleerd waar te nemen zonder oordeel. Op die manier krijg […]

Lees verder ➜

De kracht van ‘warm werk’ in teams.

Vorige week had ik een mooie teamsessie met een team bevelvoerders en ploegchefs van de brandweer. In het team speelde een aantal thema’s op het gebied van samenwerking. Maar ook thema’s op het gebied van leiderschap, hoe ga je om met de mondigheid van je manschappen. Interessant om te zien dat deze thema’s alleen spelen […]

Lees verder ➜
.