2 februari 2017

Hoe begint leidinggeven?

Leidinggeven begint met contact maken, observeren, daarna pas sturen!

Dus:

Maak persoonlijk kennis.
​Maak met al je teamleden een individuele afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Gebruik het gesprek om meer van elkaar te weten te komen. Wat wil je vertellen over jezelf, heb je wel of geen relatie? Zijn er wel of geen kinderen? Wat is belangrijk om van elkaar te weten?  Welke verwachtingen heb je naar elkaar? Wat moet je als leidinggevende juist wel en niet doen? Zorg dat het gesprek over jullie gaat en niet over de inhoud van het werk, dat komt later. Zorg dat je elkaar leert kennen.

Vergelijk je team niet.
Verbind je met het team zoals het is. De samenstelling van het team en de omstandigheden hebben het team gemaakt zoals het is. Je nieuw team vergelijken met een ander team en dit benoemen, wordt al snel opgevat als een oordeel, doen wij het niet goed of zo? De ervaring leert dat je daarmee geen winning spirit creëert. Besteed de eerste weken in je nieuw team aan contact maken en ontdekken welke dynamieken er spelen in het team.
Vorm jezelf een beeld.
Neem de tijd om je teamleden te observeren. Hoe reageren medewerkers op jouw komst, heb je het gevoel dat je als leidinggevende welkom bent? Wie maken er makkelijk contact met je en wie houden wat meer afstand? Hoe gaat het in vergaderingen er aan toe, wie zijn er aan het woord? Is het één team of zijn het meer sub-teams? Doet iedereen mee, of worden er teamleden uitgesloten? Helpen de vragen die gesteld worden het team vooruit of houden ze het team op zijn plaats? Hoe voelt de sfeer; gespannen, in balans of uitgelaten? Het is belangrijk om er in deze fase nog even niets van te vinden. Stel je oordeel uit.

Geef waardevrij terug.
Na een aantal weken investeren in het contact en observeren, kun je het team een aantal dingen teruggeven. Wat is je zoal opgevallen? Zorg dat je dit zo waardevrij (zonder oordeel) doet. Vraag aan je teamleden of je feedback herkenbaar is. Wat maakt dat dit op deze manier gebeurt of plaats vindt?  Hoe zou het ook anders kunnen en wat zou dat opleveren? Stuur als leidinggevende op het resultaat (het wat) en niet op de inhoud (het hoe).

Eerst vertrouwen dan resultaat.
Besteed veel aandacht aan het versterken van het vertrouwen en de onderlinge binding in het team. Vertrouwen is het fundament van elk team. Als dit niet goed is, kun je niet bouwen en dus niet verbeteren. Waardeer, waardeer en waardeer het gedrag dat je wilt zien in het team. Coach en stuur het gedrag wat je niet wilt zien. Hoe steviger het fundament, hoe beter je het team kunt uitdagen zodat het tot prestatie komt.
Voor meer informatie zie de website

Terug naar overzicht ➜

Laatste nieuwsVeranderingen die b(ek)lijven in organisaties

P3RSONAL werk vraaggestuurd aan leiderschaps- en organisatieontwikkeling. De volgende vragen komen met regelmaat voor: Hoe kunnen we de resultaatgerichtheid van de organisatie verder verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de sfeer? Hoe zetten we het middenkader zodanig in positie dat ze meer verantwoordelijkheid nemen? Hoe doorbreken we de klaagcultuur en creëren we energie […]

Lees verder ➜

Elkaar fysiek of op afstand ontmoeten?

Na een mooi eerste kwartaal voelt ook P3RSONAL de effecten van de pandemie. Vanuit de diverse contacten in ons netwerk, merkte we hoe iedereen druk was met het invulling geven aan de RIVM richtlijnen, in hun organisatie. Dat was ook de reden dat we de afgelopen tijd even niet het contact hebben gezocht. Inmiddels krijgen […]

Lees verder ➜

Observeren teamoverleg

Het observeren van teamoverleg in organisaties is bij uitstek geschikt om inzicht te krijgen in de dynamiek die zich afspeelt in teams en organisaties. In het hier en nu worden de patronen in teams en organisaties pas echt zichtbaar en voelbaar. Observeren doe je door gedetailleerd waar te nemen zonder oordeel. Op die manier krijg […]

Lees verder ➜
.