Teamcoaching

Teamcoaching door P3RSONAL zodat er energie en verandering ontstaat. Vertrouwen tussen medewerkers onderling en vertrouwen in de leiding, heeft een grote invloed op de sfeer en resultaatgerichtheid in teams. Het is belangrijk dat iedereen zich vrij en veilig voelt om meningen en ideeën te uiten. 

Veiligheid

Als na het teamoverleg, het overleg in kleine groepjes verder gaat, kunt u met zekerheid concluderen dat er nog onvoldoende veiligheid in het team is. Werken in teamverband is niet vrijblijvend. Er wordt van iedereen een duidelijke bijdrage verwacht. Soms lijkt het niet te lukken om de samenwerking in het team te verbeteren, waardoor het team niet tot maximale resultaten komt. Kenmerkend gedrag kan o.a. zijn:

 • niet naar elkaar luisteren;
 • blijven hangen in het verleden;
 • onderling de concurrentie aangaan;
 • de verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen, bij voorkeur bij de leidinggevende;
 • werken vanuit een individueel doel in plaats vanuit een gemeenschappelijk doel;
 • klagen over elkaar bij de leidinggevende;
 • niet in staat zijn om onderlinge conflicten op te lossen;
 • richting leidinggevende dubbele signalen afgeven “help ons” en “laat ons”;
 • afstemmen in sub-groepjes (coalities).

Herkenbaar? Dan is teamcoaching via P3RSONAL een effectieve begeleidingsmethode voor uw organisatie.

Hoe werkt teamcoaching? 

Teamcoaching is erop gericht te ontdekken wat ervoor zorgt dat de huidige patronen in het team in stand worden gehouden en wat nodig is om deze patronen te doorbreken, zodat het team kan groeien naar de volgende ontwikkelingsfase. Door middel van interventies en afhankelijk van wat zich aandient worden methodieken en vaardigheden aangereikt om de gedragsverandering te faciliteren. De teamleden leren te reflecteren op hun gedrag en het effect daarvan op anderen. Door de openheid naar elkaar te vergroten versterkt dit de psychologische veiligheid, waardoor samenwerken en resultaten halen makkelijker wordt. Door het team inclusief leidinggevende te coachen, ontstaat er in het team energie en verandering.

Teamcoaching start met het maken van een team assessment. Meestal een combinatie van:

 • een intake met opdrachtgever;
 • het uitzetten van een anonieme vragenlijst die op verschillende aspecten inzicht geeft;
 • het interviewen van teamleden;
 • het observeren van het team tijdens een vergadering.

De uitkomst van het team assessment geeft inzicht in waar het team nu staat. Op basis hiervan kan bepaald worden in welke ontwikkelingsfase het team zich bevindt. Het einddoel is een samen-verantwoordelijk team.

Bij grotere teams en complexere thema’s werk ik samen met gelijkgestemde netwerkpartners.

Leiderschap

Afhankelijk van de competenties en ervaring van de leidinggevende kan het advies zijn om naast teamcoaching de leidinggevende individuele coaching aan te bieden om zijn/haar leiderschapsvaardigheden verder te versterken.

Externe coach

De ervaring leert dat een externe coach sneller het vertrouwen krijgt, omdat die met een open blik en zonder oordeel het team kan observeren.

Kijk voor referenties op LinkedIn en op Springest

Neem vrijblijvend contact (T 06-290 749 78 / Ruud@P3RSONAL.nl) met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak. Wij helpen u graag!

< Terug naar DIENSTEN

.