Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

P3RSONAL werkt vraaggestuurd aan leiderschaps- en organisatieontwikkeling.

De volgende vragen komen met regelmaat voor:

  • Hoe kunnen we de resultaatgerichtheid van de organisatie verder verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de sfeer?
  • Hoe zetten we het middenkader zodanig in positie dat ze meer verantwoordelijkheid nemen?
  • Hoe doorbreken we de klaagcultuur en creëren we energie in de organisatie?
  • Hoe doorbreken we de ‘eilandjes’ in de organisatie en creëren we een cultuur waarin afdelingen optimaal samenwerken?
  • Hoe creëren we meer vertrouwen in de organisatie?
  • Hoe verkleinen we de afstand en maken we beter verbinding tussen het management, het middenkader en de werkvloer?

 

In geen enkele organisatie zijn dit soort vraagstukken hetzelfde, de aanpak is dan ook altijd maatwerk. Hoe taaier het vraagstuk, hoe meer belang er is om dit van binnenuit de organisatie aan te pakken. In de dynamiek van de organisatie, zijn de processen en gedragingen in de bovenstroom zichtbaar en wordt in wisselwerking, de onderstroom voelbaar.

Onze aanpak:

Gedurende de opdracht zijn wij in de gehele organisatie aanwezig. We kijken mee op de werkvloer, schuiven aan bij overleggen, bevragen leidinggevenden, HR-businesspartners en directieleden. Op deze manier verkennen wij zonder oordeel de organisatie en ontstaat er een duidelijk beeld van hoe het organisatiesysteem functioneert in de dagelijkse praktijk.

Wij organiseren en faciliteren korte workshops, om samen met de leidinggevenden de patronen die ons opvallen in de organisatie, te analyseren en te duiden. Bij de start van het veranderingsproces sluiten wij zo aan op wat er speelt in de organisatie.

Onze vraaggerichte aanpak zet medewerkers aan het denken over wat ze willen bereiken en op welke manier. Medewerkers geven zo zelf sturing aan hun eigen proces. Door deze aanpak voelen medewerkers zich gezien en gehoord en leveren op deze manier een waardevolle bijdrage aan de verbeterthema’s.

Onze rol is het coachen van leidinggevenden en het faciliteren van het proces, waarin leidinggevenden hun medewerkers coachen. Vanuit de theorie over leiderschap, gedrag en veranderkunde leren leidinggevenden welke interventies nodig zijn om tot verandering te komen. Zo blijft het eigenaarschap van het veranderproces in de lijn wat zorgt voor borging.

Wat betekent dit voor de opdrachtgever en het managementteam?

Vooraf is niet precies duidelijk wat de organisatie gaat tegenkomen en wat nodig is voor het veranderproces. Hiermee van start durven gaan vraagt lef en commitment van de opdrachtgever.

Het vraagt ook lef van het managementteam om zelf in de spiegel te durven kijken en open te staan voor reflectie en coaching.

Benieuwd naar wat wij voor u organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op (T 06-290 749 78  Ruud@P3RSONAL.nl), wij  maken graag een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Neem vrijblijvend contact (T 06-290 749 78 / Ruud@P3RSONAL.nl) met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak. Wij helpen u graag!

 

.