Teamtraining op maat

Teamtraining op maat is afhankelijk van de vraagstelling; behoefte van het team. Bij teamtraining op maat ligt de nadruk op het ontwikkelen van de vaardigheden van het team, zowel op het gebied van samenwerking als resultaatgerichtheid. Tijdens de teamtraining zijn we vooral gericht op wat er tussen de teamleden gebeurt. Doel is het versterken van collectieve competenties zoals samenwerking, afstemming en klantgerichtheid. 

Hoe werkt teamtraining op maat?

Teamtraining op maat start met het maken van een team assessment. Meestal een combinatie van:

 • een intake met de opdrachtgever;
 • het uitzetten van een anonieme vragenlijst die op verschillende aspecten inzicht geeft;
 • het interviewen van teamleden.

De vraagstelling en uitkomst van het team assessment vormt de basis voor een maatwerkprogramma. Een maatwerkprogramma bestaat uit korte stukken theorie, afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen, zodat op een gemakkelijke manier de theorie vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk.

Een aantal voorbeelden:

Creëren van veiligheid in het team

 • Elkaar beter leren kennen, waar komen wij vandaan?
 • Hoe kunnen we elkaars communicatiestijl herkennen en hierop aansluiten?
 • Hoe creëren we een omgeving waarin het veilig is om elkaar feedback te geven?
 • Wat hebben we van elkaar nodig om ons te kunnen verbinden met elkaar?

Als team willen we een volgende stap maken in teamontwikkeling.

 • Waar staan we nu?
 • Waar willen we naartoe?
 • Welke stappen hebben we samen te zetten?
 • Welke hulp hebben we daarbij nodig?

Zelf verantwoordelijke teams

 • Hoe past zelf verantwoordelijke teams in de visie van de organisatie?
 • Wat zijn de taken van het team?
 • Wat zijn de regeltaken en bevoegdheden?
 • Wat is de rol en leiderschapsstijl van de leidinggevende?
 • Welke teamfases worden doorlopen op weg naar een zelf verantwoordelijk team?
 • Hoe meten we de verandering?

Als nieuwe Ondernemingsraad van start.

 • Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars kwaliteiten?
 • Hoe herken je gedragspatronen bij de ander en hoe sluit je hierop aan?
 • Welke communicatiestijlen hanteren we?
 • Hoe dienen we zowel de belangen van de achterban als die van de organisatie?

Verbeteren van de resultaatgerichtheid.

 • Hoe zit het met de taak- en rolverdeling in het team?
 • Wat zijn onze prestatie-indicatoren?
 • Hoe sturen we op onze resultaten?
 • Hoe weten we of we verbeteren?

Van missie/visie naar een afdelingsplan.

 • Waar staan we nu?
 • Waar willen we naartoe?
 • Wat is onze strategie?
 • Wat is ons plan?
 • Hoe borgen we het?

Bij grotere programma’s en complexere thema’s werk ik samen met Sincerious Change en andere gelijkgestemde netwerkpartners.

Reacties deelnemers

“Na afloop zijn alle O.R.-leden enthousiast over de training als het gaat om het krijgen van nieuwe inzichten, het doen van een aantal oefeningen en het behalen van resultaten”.  

“Belangrijkste is dat het team veranderingen ziet; meer openheid in de communicatie, naast inhoudelijk worden er nu ook procesmatige zaken besproken, waarderen, confronteren, etc”. 

“Training in een aangenaam tempo, duidelijk met genoeg voorbeelden wat de training meer beleving geeft”.

Neem vrijblijvend contact (T 06-290 749 78 / Ruud@P3RSONAL.nl) met ons op voor meer informatie. Wij helpen u graag!

 

< Terug naar DIENSTEN

.