Organisatieopstellingen

Met organisatieopstellingen kunnen we onbewuste patronen in organisaties op een bijzondere wijze zichtbaar maken.

Organisatiesysteem

Een organisatiesysteem bestaat uit verschillende elementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de oprichter, klanten, producten, medewerkers, de directie, leidinggevenden, aandeelhouders, faillissementen, fusies, diensten, etc. Al deze elementen verhouden zich op een bepaalde manier tot elkaar en zorgen (onbewust) voor bepaalde dynamieken.

Dynamieken

Deze dynamieken zijn van buitenaf niet altijd goed waarneembaar, maar zorgen wel voor een bepaald gedrag en gevoel bij de mensen die onderdeel uitmaken van het systeem. We noemen dit symptomen. De positieve effecten van deze systeemdynamieken worden door mensen ervaren als ‘ik voel me hier in deze organisatie als een vis in het water’ of ‘onze organisatie swingt’.

Symptomen

Negatieve effecten van systeemdynamieken in organisaties worden ervaren als ‘het gaat hier allemaal zo stroperig’ of ‘de communicatie is hier echt het probleem’. Deze genoemde problemen zijn echter niet de oorzaak. Het zijn reacties op de systeemdynamieken die spelen. De genoemde problemen zijn slechts de symptomen.

Wanneer organisatieopstellingen?

Organisatieopstellingen zijn effectief wanneer bij een bepaald organisatievraagstuk bijvoorbeeld de volgende symptomen herkenbaar zijn:

  • blijvend hoog ziekteverzuim;
  • burn-outklachten;
  • verschillende, elkaar opvolgende leidinggevenden die kampen met dezelfde problemen;
  • goed gekwalificeerde medewerkers die niet tot resultaat komen;
  • hoog verloop van medewerkers;
  • inzicht krijgen in opvolging in familiebedrijven;
  • gebrek aan motivatie en betrokkenheid;
  • conflicten die onoplosbaar lijken;
  • energieverlies.

 

Hoe werkt een organisatieopstelling?

De begeleider van een organisatieopstelling houdt een kort interview met de vraaginbrenger. Aan de hand van het korte interview wordt bepaald welke elementen (teamleden, klanten, directieleden, etc.) moeten worden opgesteld. Een opstelling vindt altijd plaats in een groep. De vraagsteller kiest uit de kring met aanwezige deelnemers representanten. Deze representanten representeren de echte medewerkers uit de organisatie. Door de representanten intuïtief een plaats te laten innemen in de ruimte, ontstaat er een opstelling van een deel van de organisatie. Vanaf dat moment, blijken de representanten met een minimum aan informatie, in staat te zijn om zich bijna op exact dezelfde manier te gedragen en te voelen als in de werkelijke organisatie. Aan de hand van vragen en interventies van de begeleider worden dynamieken en oplossingsrichtingen zichtbaar, waardoor er weer energie gaat stromen. Met weinig woorden krijgt de inbrenger van de vraag oplossingsrichtingen aangereikt.

Familieopstellingen

Dezelfde methodiek passen wij ook toe in familieopstellingen. Met familieopstellingen kunnen we onbewuste patronen in families op een bijzondere wijze zichtbaar maken. Neem vrijblijvend contact (T 06-290 749 78 / Ruud@P3RSONAL.nl) met ons op voor meer informatie. Wij helpen u graag!

 

< Terug naar DIENSTEN

.